CABRERA IBEROROMANA

Fons especialitzat en Arqueologia iberoromana "La vall de Cabrera de Mar ha estat vinculada des de fa molt temps al món antic i a l’arqueologia, només cal recordar les troballes d’en Rubio de la Serna a Can Rodón de l’Hort el 1881. Així com també en els posteriors anys, els successius treballs al poblat ibèric de Burriac, els quals han anat posant de manifest les seves dimensions i importància enfront d’altres poblats de la mateixa època en el territori laietà.

En els últims quinze anys però s’ha donat un salt endavant pel que fa al coneixement i la importància del patrimoni d’època ibèrica i romana en aquesta vall. Les troballes al bell mig del poble d’una aglomeració urbana d’època romana republicana, datada entre la meitat del segle II aC i el primer quart del segle I aC, ens han permès entendre com es va desenvolupar el procés de romanització a la costa central de Catalunya, fent-lo, a més, un model extrapolable a altres llocs de la façana oriental de la Península Ibèrica i també a les Illes Balears.
A banda de la seva importància històrica, les restes trobades aquí tenen un estat de conservació excepcional i, a més, no estan emmascarades per construccions posteriors, fet que augmenta la seva possibilitat de museïtzació i la seva comprensió visual. A més,  l’existència d’edificis singulars i, en molts casos, excepcionalment conservats, com és el cas dels banys públics de la comunitat i també d’un forn de fabricació d’àmfores, esdevenen uns elements d’atracció de primer ordre."

ALBERT MARTÍN I MENÉNDEZ

Arqueòleg Municipal de Cabrera de Mar
  

Així doncs, és d’agrair tenir a la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca Ilturo, un fons especialitzat en l'arqueologia de les èpoques més representatives del nostre passat i que recull la bibliografia científica que ha generat la investigació dels jaciments de Cabrera de Mar i ha creat una col·lecció, que esperem anirà creixent, a disposició dels usuaris. Us convidem a visitar el nostre racó de Fons d'Arqueologia Iberoromana, segur que descobreixes moltes coses interessant sobre l'origen de Cabrera!

Col·lecció Biblioteca Ilturo

La biblioteca lidera i coordina el projecte de publicació d'una col·lecció de contes infantils que porta per nom el mateix nom de la biblioteca, Col·lecció Biblioteca Ilturo. El primer volum ambientat en l'època iberoromana va publicar-se el passat mes d'abril amb motiu de la Diada de Sant Jordi.


Si penseu que EN MÀRIUS, L’HELENA I EL VERÍ PETRIFICADOR és un llibre històric sobre el nostre poble, Cabrera de Mar, aneu errats!

EN MÀRIUS, L’HELENA I EL VERÍ PETRIFICADOR és un conte per a infants ple de fantasia i d’aventures, amb moltes ganes d’entretenir, però amb la particularitat que els protagonistes viuen la seva peripècia en la Cabrera iberoromana, i seguint les seves passes, podem conèixer el món dels nostres avantpassats, els ibers i els romans.Col·lecció Biblioteca Ilturo, núm. 1